Spring naar inhoud

Home

Onze plannen voor de toekomst willen we realiseren door ons bestaande gebouw nog beter te kunnen laten functioneren voor onze doeleinden. Hierbij willen we onze capaciteiten uitbreiden en zorgen voor maximale benutting van ons gebouw. Om onze plannen door te zetten is er een begroting opgesteld van
€3.400.000 (drie miljoen vierhonderdduizend euro incl. btw).